Erken Çocukluk Döneminde “Oyun Planlama” Modeli

Tülin Güler

ÖZ

Türk Milli Eğitim Sisteminde, okuma-yazma öğretim yaklaşımı 2004 yılında değiştirilerek “Ses Temelli Cümle Yöntemi”ne geçilmiştir. Bu doğrultuda, 2006 yılında güncelleme çalışması yapılan okul öncesi eğitim programında, okuma-yazma etkinliklerinin amaçları ve ilköğretime hazırlık kapsamında yapılabilecek çalışmalar ayrıntılı bir şekilde yeniden belirlenmiştir. Erken çocukluk döneminde temelleri atılan okuma-yazma becerilerinin desteklenmesinde çeşitli uygulamalara ve modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu makalede Vygotsky’nin sosyokültürel yaklaşımlı zihinsel gelişim kuramı temel alınarak geliştirilen “oyun planlama” modeli; kuramsal boyutu, çocuğun gelişimine olan katkıları ve uygulama örnekleri ile açıklanmaya çalışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Okuma-yazma gelişimi, oyun, özdüzenleme, dışsal aracılar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.