Kolektif Öğretmen Yeterliğinin Dört Çerçeve Liderlik Modeli Perspektifinden Değerlendirilmesi

Seval Koçak, Murat Özdemir

ÖZ

Okul etkililiği açısından büyük önem taşıyan kolektif öğretmen yeterliği, okul liderliğinden etkilenen örgütsel bir özelliktir. Öğretmenlerin teker teker çabalarının toplamından ziyade, yeterliklerini bütünleştirdiklerinde ortaya çıkan daha büyük bir etkiye işaret etmektedir. Bu nedenle kolektif öğretmen yeterliğinin gelişiminde rol oynayan liderlik eğilimlerinin incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, liderlerin dört çerçeve liderlik eğilimlerine yönelik öğretmen algıları ile kolektif öğretmen yeterliği arasındaki ilişkileri ortaya çıkarmaktır. 452 ilkokul öğretmeni ile yürütülen bu araştırmada, Liderlik Yönelimleri Ölçeği ve Kolektif Öğretmen Yeterliği Ölçeği kullanılmıştır. Öğretmen görüşleri, okul müdürleri tarafından tercih edilen liderlik eğilimlerinin sırasıyla yapısal çerçeve, politik çerçeve, insan kaynakları çerçevesi ve sembolik çerçeve olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, öğretmenlerin kolektif öğretmen yeterliğine ilişkin algılarının kıdem ve okulun bulunduğu yerleşim yerinden (merkez ve çevre ilçeler) etkilendiğini göstermiştir. Kıdem ve okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenleri kontrol altına alındığında, tüm liderlik eğilimlerinin kolektif öğretmen yeterliğinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte kolektif öğretmen yeterliğinin en güçlü yordayıcısının sembolik çerçeve liderlik eğilimi, en zayıf yordayıcısının ise yapısal çerçeve liderlik eğilimi olduğu saptanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Kolektif yeterlik, Kolektif öğretmen yeterliği, Çoklu çerçeve liderlik eğilimi, Liderlik eğilimleri, Dört çerçeve liderlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8325

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.