Biyoloji Öğretmenlerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçları ve Gözlemlenen Bölgesel Farklılıklar

Ebru Öztürk Akar

ÖZ

Bu araştırma, yedi coğrafi bölgede görev yapan biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve düzenlenecek etkinliklere yöntem ve içerik konusunda önerilerde bulunmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması ve çözümlenmesinde kullanılan araştırma sorularında, biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim ihtiyaçları ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde gerçekleştirilen hizmetiçi eğitim kursları hakkındaki görüş ve düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ayrıca farklı coğrafi bölgelerde görev yapan biyoloji öğretmenlerinin hizmetiçi eğitim deneyim ve ihtiyaçları arasındaki farklılıklar da sorgulanmıştır. Geliştirilen anket 2005 yılında Adana, Bursa, Konya, Samsun, Gaziantep, Malatya, Kocaeli, Kayseri, Manisa, Aydın, Uşak, Burdur, Karaman, Yalova, Kilis, Bayburt ve Ardahan’ da görev yapan 338 biyoloji öğretmenine uygulanmıştır. Araştırma sonuçları, daha az sayıda etkinlik düzenlenen Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde görevli öğretmenlerle diğer bölgelerde görev yapan öğretmenlerin hizmetiçi eğitim deneyim ve ihtiyaçları arasında farklılıklar bulunduğuna işaret etmektedir. Bu amaçla araştırmacı, okul merkezli, yetki ve sorumlulukların okullardan milli eğitim müdürlüklerine ve Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığı’na aşamalı devredildiği yeni bir yapılanmaya yönelinmesini önermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Hizmetiçi eğitim, biyoloji öğretmeni.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.