Türkiye’de ve AB Ülkelerinde Temel Eğitim ve Öğretmen Eğitimi Programları ile BİT’nin Bütünleştirilmesi

Zahide Yıldırım, Yuksel Göktaş

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) ilköğretim ve öğretmen eğitimi programları ile bütünleştirmesi sürecindeki farklılıkları ve benzerlikleri incelemektir. Araştırma 2004 yılından önce Avrupa Birliği’ne üye 15 ülkeyi ve Türkiye’yi kapsamaktadır. Veriler resmi dokümanlar, raporlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerinde ilgili kurum ve kuruluşların kaynaklarından toplanmıştır. Araştırma bulguları, eğitimde bilgi ve iletişim teknolojilerine verilen önemin hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde arttığını göstermektedir. İlköğretim düzeyinde, bilgi ve iletişim teknolojileri çoğu Avrupa ülkelerinin programlarında zorunlu olmasına karşın, Türkiye’de halen ilköğretim programında zorunlu değildir. Avrupa Birliği ülkelerinin yarıdan fazlasında bilgi ve iletişim teknolojileri hizmet öncesi öğretmen eğitimi programında zorunlu olmasına karşın, bununla ilgili asgari koşul belirtilmemektedir. Türkiye’de hizmet öncesi öğretmen eğitimi programında bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin zorunlu iki ders mevcuttur.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgi ve iletişim teknolojileri, Temel eğitim, Öğretmen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.