Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevrelerinin Öğrenci Başarısı ve Tutumlarına Etkisi

Bünyamin Atıcı

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevrelerinin öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisini belirlemektir. Bu açıdan, “Gelişim ve Öğrenme” dersi kapsamında, sosyal bilgi inşasına dayalı sanal ile geleneksel öğrenme çevreleri arasında, temel farklılıkların olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya, 2002-2003 öğretim yılı güz döneminde Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ikinci sınıf programındaki “Gelişim ve Öğrenme” dersini alan öğrenciler katılmıştır. Deneysel olarak planlanan bu araştırma için, iki deney ve bir kontrol grubu olmak üzere, her birinde 24’er öğrenci olan üç grup oluşturulmuştur. Araştırma, gerçek deneme modellerinden öntest-sontest kontrol gruplu modele uygun olarak planlanmıştır. Deney-1 grubu “sosyal bilgi inşasına dayalı sanal”, deney-2 grubu hem “sosyal bilgi inşasına dayalı sanal” hem de “geleneksel”, kontrol grubu ise sadece “geleneksel” öğrenme çevrelerinde bulunmuştur. Araştırma sonucu elde edilen bulgulardan bazıları şunlardır: Deney-1 ve deney-2 gruplarında elde edilen, sontest başarı ortalaması ile kontrol grubundaki sontest başarı ortalaması arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Deney-1 ve deney-2 gruplarında elde edilen kavrama düzeyi sontest başarı ortalaması ile kontrol grubundaki kavrama düzeyi sontest başarı ortalaması arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir. Grupların erişi puanları ortalamaları açısından, farklılaşmadıkları gözlenmiştir. Bu araştırma kapsamında geliştirilmiş olan sosyal bilgi inşasına dayalı sanal öğrenme çevresinin, öğrenmeye etkisi ve katkısı olumlu bulunmuştur. Araştırma verilerinden yola çıkarak, öğrencilerin bilgiyi özgürce ve kolaylıkla, ama disiplin ve amaç ile birlikte keşfetmelerinin amaçlanması gerektiği önerisinde bulunulabilinir. Ayrıca, bu çevrenin etkiliğinin belirlenmesine ilişkin edebiyat, sosyoloji, tarih, felsefe vb. alanlarda da çalışmalar yapılmasının yararlı olacağı söylenebilir.

ANAHTAR KELİMELER

Sosyal Bilgi İnşasına Dayalı Sanal Öğrenme Çevreleri, Bilgisayar Ortamlı İletişim, Çevrimiçi Öğrenme Toplulukları, Oluşturmacı/Yapılandırmacılık.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.