Akılcı‐Duygusal Davranışçı Yaklaşım ve Sezen Aksu Şarkıları

Dilek Gençtanırım, Nilüfer Voltan‐Acar

ÖZ

Bu çalışmada, Sezen Aksu’nun farklı albümlerinden seçilen 11 parça, Akılcı-Duygusal Davranışçı Yaklaşımın temel kavramları açısından incelenmiştir. Bu amaçla çalışmada öncelikle REBT’in temel kavramları açıklanmış ve ardından bu şarkılarda yer alan ifadeler temel kavramlara göre irdelenmiştir. Sonuçta, bu parçaların çoğunlukla akılcı olmayan bir inanç sistemini yansıttığı görülmüştür.

ANAHTAR KELİMELER

REBT, akılcı inançlar, akılcı olmayan inançlar, şarkılar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.