Öğretmen Yetiştirme Programlarındaki Öğretmen Adaylarının Profili

Ahmet Ok, Pınar Önkol

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, öğretmen yetiştirme programlarına yerleşen öğrencilerin profillerini ortaya çıkarmaktır. Öğrenci profilleri; aile, akademik, sosyal ve motivasyon olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Çalışma için dört coğrafi bölgeden altı yüksek öğretim kurumu seçilmiştir. Verilerin toplanması için araştırmacılar tarafından geliştirilen kapalı ve açık uçlu soruları kapsayan bir bilgi formu kullanılmıştır. Veriler genelde betimsel istatistik çözümleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, öğretmen yetiştirme programlarına gelen adayların düşük gelirli, farklı okullardan gelmekle birlikte çoğunlukla Anadolu öğretmen liselerinden geldiklerini, ortaöğrenim sürecinde sosyal etkinliklere pek katılmadıklarını, ancak öğretmen olmak için hevesli olduklarını göstermektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Aday öğretmenlerin profilleri, öğretmen eğitimi, hizmet-öncesi eğitim.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.