Sınıf Öğretmenlerine Uygulama Öğretmenliği Görev ve Sorumluluklarının Kazandırılması

Mustafa Bektaş, Asena Ayvaz Can

ÖZ

Bu araştırmanın amacı uygulama öğretmenliğinin görev ve sorumluluklarını sınıf öğretmenlerine kazandırmak için geliştirilen programın etkisini belirlemektir. Araştırmada Uygulama Öğretmeni Eğitim Programı’na (UÖEP) katılan sınıf öğretmenlerinin program hakkındaki görüşleri ve programın sınıf öğretmeni adaylarının uygulama öğretmenlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyleri hakkındaki görüşlerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma durum çalışmasına göre dizayn edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu uygulama öğretmenleri ve öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın sonunda uygulama öğretmenleri tarafından UÖEP faydalı bulunmuş ve UÖEP’nin iyileştirilmesi gereken yanlarının olduğu tespit edilmiştir. 8 aylık bir çalışmanın sonunda elde edilen sonuçlar bilinçli uygulama öğretmenliği yapmanın etkilerini göstermektedir. UÖEP’nin katılımcı öğretmenlerin önerileri doğrultusunda tekrar düzenlenerek yaygınlaştırılması öğretmen eğitiminin uygulama boyutunun daha verimli bir hale gelmesini sağlayabilir. Araştırma, uygulama öğretmeni eğitim programı geliştirmeye yönelik yol göstericidir.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmen yetiştirme, Öğretmenlik uygulaması, Uygulama öğretmeni eğitimi, Uygulama öğretmenliği


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8251

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.