Çocukların Ekonomiyle İlgili Kavramlara Yönelik Algılarının Yaşlara Göre İncelenmesi

Pınar Bayhan, Bahar K. Kaysılı, Arzu Yükselen

ÖZ

Çocuklar aile çevrelerinde tüketici olarak ekonomik aktivitelerin içindedirler. Dahası oyunlarında ve sosyal yaşamlarında sıklıkla ekonomiye yönelik kavramları kullanırlar. Her ne kadar çocuklar birçok etkinlikte ekonomik kavramları kullansalar da onların ekonomiye ilişkin kavramları nasıl algıladıklarına yönelik çok az şey bilinmektedir. Bu araştırmada 6, 8 ve 10 yaş grubu 240 çocuğun ekonomi ile ilgili kavramları nasıl algıladıkları 9 hikâye sunularak değerlendirilmiştir. Hikâyeler Siegler and Thompson (1998)’un yaptığı benzer bir çalışmadan alınarak kültürel olarak uyarlanmıştır. Veriler hikâyelere verilen cevaplara göre toplanmıştır. Hikâyeler üç ayrı deney şeklinde düzenlenmiştir. Birinci deneyde talep, miktar, motivasyon, ahlak ve reklam değişkenleri; ikinci deneyde ahlakın ekonomik durum üzerindeki etkisi; üçüncü deneyde ise alım gücü, tutumluluk, pahalı- ucuz değişkenleri ele alınmıştır. Çocukların bu hikâyelerdeki bu değişkenlerle ilgili durumlara verdikleri cevaplar değerlendirilmiştir. Sonuçlar yaş gruplarına göre değerlendirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ekonomik algı, para biriktirme, ekonomik tutum, harçlık

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.