Türkiye’de Kadın Akademisyenlerin Durumu

Özlem Özkanlı

ÖZ

Bu çalışmanın temel amacı, Türkiye’de kadın akademisyenlerin durumunun incelenmesidir. Araştırmada, farklı akademik pozisyonlardaki kadın akademisyenlerin alanlar itibariyle dağılımı, karşılaştıkları sorunlar analiz edilmektedir. Sonuç olarak, karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Kadın akademisyenler, akademik yükselme, akademik yöneticilik, rol çatışması.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.