Erken Çocukluk Döneminde Düşünme Becerilerinden Planlama ve Derin Düşünmenin Geliştirilmesi

H. Elif Dağlıoğlu, Figen Çakır

ÖZ

Düşünme becerileri, öğrencilerin aktif katılımını sağlayan, kendi öğrenmelerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını sağlayan, araştırma yol ve yöntemlerini kazandıran temel becerilerdir. Düşünme becerilerinin gelişmesinde plan yapma ve derin düşünme oldukça büyük öneme sahiptir. Planlama, amaca yönelik olarak yapılan seçimdir. Derin düşünmede ise, hafıza ön plana çıkmaktadır. Derin düşünme, hafızaya alınmak üzere bilgilerin veya bitmiş olan işlerin ezberlenmesinden daha fazla, düşünsel bir gelişimi ifade eder. Bu beceriler, çocukları ilgi alanlarına doğru yönelmeleri ve çevrelerinde olanları kontrol etmeleri için motive eder. Çocuklar plan yaptıkça ve tecrübelerini gözden geçirdikçe, tahmin ve analitik yetenekleri gelişir. Öğretmenlerin çocuklarda planlama ve derin düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak için birçok strateji kullanması gerekmektedir. Bu makalede, çocuklara düşünme becerilerinden planlama ve derin düşünme yetilerinin kazandırılmasının önemi, öğretmenlerin bu konuda neler yapabileceği ve ne tip stratejiler kullanabilecekleri hakkında bilgi verilmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Erken çocukluk dönemi, düşünme becerileri, plan yapma, derin düşünme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.