E- Öğrenme Güncesi: Dil Öğreniminde Öğrencinin İnisiyatif Kullanmasını Arttırmaya Yönelik Bir Araç

Ayşe Yumuk Şengül

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, eleştirel irdeleme yöntemiyle tutulan elektronik öğrenme güncesinin (e-öğrenme güncesi), dil öğrenim sürecinde öğrencinin inisiyatif kullanımını ne derece arttırdığını ortaya koymaktır. Bu çalışmada Türkiye’de bir üniversitenin 4 yıllık Mütercim Tercümanlık Bölümü’nde (İngilizce-Fransızca-Türkçe), anadili İngilizce olmayan, ancak İngilizce eğitim gören ve iki akademik dönem boyunca metin inceleme ve yazılı anlatım dersini alan 71 birinci sınıf öğrencisi yer almıştır. Veriler e-öğrenme güncesi, dönem sonu uygulanan anket ve dönem sonu uygulanan mülakat yoluyla elde edilmiştir. Bulgular uyarınca e-öğrenme güncesi, eleştirel irdeleme becerilerini arttırarak öğrencilerin dil öğrenim sürecinde daha fazla inisiyatif kullanmalarını sağlamıştır. Dahası, dil öğrenme sürecinde e- öğrenme güncelerinin kullanımı, bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımını ve öğrencilerin buna yönelik olumlu tavrını arttırmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

e-öğrenme güncesi, eleştirel irdeleme, bilgi-iletişim teknolojileri, öğrenen özerkliği

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.