Ergenlerde Ebeveyne Bağlanma ile Okul Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkide Amaç Yöneliminin Aracı Rolü

Ali Karababa, Tuncay Oral, Sevgi Özgüngör

ÖZ

Bu çalışmanın amacı ergenlerde ebeveyne bağlanma ile okul yaşam doyumu arasındaki ilişkide amaç yönelimlerinin aracı rolünü test etmektir. Araştırmada farklı anadolu liselerinde öğrenim görmekte olan 391 öğrenciye (224 kız ve 167 erkek) Ebeveyn ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri, Başarı Yönelimleri Ölçeği ve Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Okul Alt Ölçeği uygulanmıştır. Veriler Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı ve yapısal eşitlik modeli analizleri kullanılarak test edilmiştir. Araştırma sonuçları, ergenlerde ebeveyne bağlanma ile okul yaşam doyumu arasındaki ilişkide öğrenme amaç yöneliminin kısmi aracı role sahip olduğunu göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Ebeveyne bağlanma, Amaç yönelimleri, Öğrenme amaç yönelimi, Okul yaşam doyumu, Ergenlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.8145

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.