Türkçedeki -mA/-mAK Yapılarının İkinci/Yabancı Dil Pedagojisine Göre Betimlenmesi

Selim Tiryakiol, Ahmet Benzer

ÖZ

Dünyada meydana gelen sosyal değişimler insanların dil eğitimine bakış açısını da değiştirmektedir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda yabancı bir dil, çoğunlukla başka insanlarla iletişim kurmak için öğrenilmektedir. Bundan dolayı sınıflarda iletişim merkezli etkinliklere ağırlık verilmektedir. Bu tür etkinlikleri gerçekleştirirken öğretmenlerin en çok zorlandığı konu ise iletişim merkezli etkinliklerle uyumlu doğru ve tutarlı dil bilgisel içerik oluşturmaktır. Başarılı bir dil eğitimi için öğrenciye sunduğunuz bilginin doğru, tutarlı ve iyi sınıflandırılmış olması gerekir. Dil bilgisinde içeriğin sınıflandırılması için alan yazında genelde üçlü sınıflandırmalar benimsenmiştir. Bunlar temel olarak biçim, işlev ve kullanım boyutlarından oluşmaktadır. Bu üçlü sınıflandırmaları kullanarak öğretmenler öğrencileri için doğru ve tutarlı dil bilgisel içerik oluşturabilecektir. Bu araştırmada alan yazında bahsi geçen dil bilgisi içeriği sınıflandırmaları tanıtılmış, ardından ikinci dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin zorlandıkları konulardan biri olan -mA ve -mAK ekleri bu sınıflandırmalara göre incelenmiştir. Bu araştırma hem betimleyici yaklaşıma sahip olduğu düşünülen referans dil bilgisi kaynakları hem de ders kitaplarının incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca derinlemesine bir dilbilim betimlemesi yerine bir öğretmenin dersine hazırlanmadan önce tarayabileceği muhtemel sayıdaki kaynaklar taranmıştır. Bu yönüyle araştırma bir dilbilim araştırması yerine dilbilim kaynakları tarafından betimlenmiş hazır bilginin sunulmasına odaklanmaktadır. Araştırmanın öneriler kısmında -mA ve -mAK eklerinin biçim, işlev ve kullanım özellikleri maddeler hâlinde sıralanmış ve bir ders içeriği örneği sunulmuştur. Sonuç olarak bu eklerin biçim, işlev ve kullanıma dayalı öğretimi ile ilgili sonuçlar da verilmiştir. Bu araştırmanın ikinci/yabancı dil olarak Türkçe öğretmenlerine derslerinin içeriğini oluşturmakta yardımcı olacağı ve bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

İkinci dil, Yabancı dil, Pedagoji, Türkçe, Gramer, Doküman analizi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7904

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.