Okul Müdürlerinin Kişilik Özellikleri ile Yönetsel Öz-yeterlik İnançları Arasındaki İlişki

Murat Özdemir, Nedim Özdemir, Safiye Çiğdem Gören, Şule Ötken, Sevgi Ernas, Mehmet Tufan Yalçın

ÖZ

Günümüz okul müdürü seçim süreci objektif ölçütler yerine sübjektif değerlendirmelere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla okul toplumunun lideri durumunda olan okul müdürlerinin kişilik özelliklerinin yönetsel faaliyetlere uygun olup olmadığı, hizmete alım sürecinde yeterince değerlendirilmemektedir. Bu kapsamda, müdürlük görevi yapanların yönetsel öz-yeterlik inançlarının da nasıl olduğu aydınlatılmayı beklemektedir. Bu bağlamda araştırmada, okul müdürlerinin kişilik özellikleri ile yönetsel öz-yeterlik inançları incelenmiştir. Araştırmaya Ankara’da görev yapan 643 okul müdürü katılmıştır. Araştırma sonunda okul müdürlerinin öz-yeterlik inançlarının yüksek olduğu gözlenmiştir. Bunun yanı sıra okul müdürlerinin kişilik yönünden, dışadönük ve yüksek sorumluluk duygusuna sahip oldukları saptanmıştır. Kanonik korelasyon analizi, kişilik özelliklerinin okul müdürlerinin yönetsel öz-yeterlik inançlarının %60’ını açıkladığını ortaya koymuştur. Bu bulgulara dayalı olarak okul müdürlerinin yönetsel görevleri başarabilecek inanca sahip oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Okul müdürlerinin bu inancı taşımalarında ise kişilik özelliklerinin önemli bir etkiye sahip olduğu gözlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Okul Müdürü, Kişilik, Beş Faktörlü Kişilik Kuramı, Öz-yeterlik, Yönetsel Öz-yeterlik


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7864

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.