Mikroöğretimde Daha Etkili Bir Geribildirim İçin Gözlem ve Dönüt Formunun Uygulanması

Gonca Ekşi

ÖZ

Bu eylem araştırması, öğretmen adaylarının mikroöğretim sunumlarında, bazı duygusal ve kültürel kısıtlamalar yüzünden, gözlem ve geribildirim sürecine etkili katılamadıklarının fark edilmesi üzerine yapılmıştır. Öğretmen adaylarının hem kendi performanslarından hem de başkalarınınkinden öğrenmelerini sağlayan geribildirim, mikroöğretimin vazgeçilmez bir bileşenidir; bu nedenle, bu çalışma mikroöğretim uygulamalarında daha yansıtmacı ve yapılandırmacı bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflemektedir. Katılımcılar büyük bir devlet üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü›ndeki 24 öğretmen adayıdır. Çalışmanın süresi 7 haftadır. Çalışmada veriler, iki tutum anketi ve yarı-resmi görüşmeler yoluyla edinilmiştir. Bulgular, öğretmen adaylarının teori ile uygulamayı bağdaştırdığı için mikroöğretim tekniğini profesyonel gelişim konusunda yararlı bulduklarını göstermiştir. Ayrıca, daha etkili bir geribildirim sürecinin yararlarını kabul etmişlerdir. Ancak, başkalarının duygularını incitme konusunda derin endişeleri olmuştur. Öğretmen adaylarının çoğu, muhtemelen eleştirinin rahatsız edici yönü ve bazı kültürel kısıtlamalar nedeniyle, sözlü geribildirim verme konusunda isteksiz olmuşlardır. Ancak, yazılı bir geribildirim formu ile çok daha rahat hissetmişlerdir.Ayrıca yapılandırılmış bir geribildirim formu ile daha etkili dönüt verebildiklerini ve başkalarının performanslarından da daha iyi öğrenebildiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmada ayrıca mikro sunumlar için bir yazılı gözlem ve geribildirim formu geliştirmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mikroöğretim, öğretmen adayları, yapılandırmacı yaklaşım, geribildirim, gözlem, hizmet öncesi öğretmen eğitimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.