Orta-üstü Düzeyde Sözcük Öğretiminde Kullanılan Bağlam Yöntemine Karşı Bellek Destekleyici Tekniği

Arif Sarıçoban, Nurcihan Başıbek

ÖZ

Bu çalışma, sözcüklerin uzun süreli hafızada kalabilmesi için öğrencilere anahtar sözcükleri öğretmede bellek destekleyici tekniği ve bağlam yönteminin etkinliğini araştırmayı hedeflemektedir. Çalışmanın amacına uygun olarak Selçuk Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 84 öğrenci çalışmanın deneysel boyutuna katılmışlardır. Deney grubu ve kontrol grubu olamak üzere iki grup oluşturulmuştur. Çalışma için 20 hedef sözcük kullanılmıştır. Sözcük öğretimine başlamadan önce her iki gruba da öntest verilmiştir. Deney grubunda bellek destekleyici tekniği kullanılırken, buna karşılık kontrol grubunda ise sadece bağlam yöntemi işe koşulmuştur. Sözcük öğretiminden sonra her iki gruba da anlık çağrışım ve tanıma testleri verilmiştir. Uzun dönemli hafızanın ölçülmesinde geciktirilmiş çağrışım ve tanıma testleri ilk testlerin hemen arkasından 5 hafta sonra verilmiştir. Öntest, hemen verilen test ve geciktirilmiş testler arasında bellek destekleyici teknik ile bağlam yöntemi arasındaki farklılıkların analizi için gruplar arası manidarlık testi (t-test) kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre bellek destekleyici yöntemin bağlam yöntemine nazaran daha etkin olduğu gözlemlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Bellek destekleyici, bellek destekleyici tekniği, bağlam yöntemi, sözcük öğretimi, yabancı dil öğretimi.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.