Düşünme Becerileri Eğitiminin Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerilerine Etkisi

Emel Tok, Müzeyyen Sevinç

ÖZ

Araştırmanın amacı, Robert Sternberg’in Başarılı Zekâ Kuramı’na dayalı düşünme becerileri eğitimi programının okul öncesi öğretmen adaylarının yaratıcı düşünme becerilerine etkisini belirlemektir. Araştırmada yarı-deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma grubu; eğitim grubu (n=34), Karşılaştırma 1 grubu (n=34), Karşılaştırma 2 grubu (n=33) olarak belirlenmiştir. Araştırmada Torrance Yaratıcı Düşünce Testi uygulanmıştır. Sonuçlara bakıldığında, eğitim grubunun yaratıcı düşünce testi öntest ve sontest puanlarında sözel akıcılık, sözel esneklik, sözel orijinallik, şekilsel akıcılık, şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluluğu, şekilsel zenginleştirme, duygusal ifadeler, alışılmadık görselleştirme, hayal gücünün zenginliği özelliklerinde sontest puan ortalamaları öntest puan ortalamalarından anlamlı derecede yüksektir. Eğitim ve Karşılaştırma gruplarının sontest puanları arasındaki farklılığa bakıldığında; sözel akıcılık, sözel orijinallik, şekilsel orijinallik, başlıkların soyutluluğu, hayal gücünün zenginliği ve fantazi özelliklerinde eğitim grubu lehine anlamlı derecede farklılık görülmüştür

ANAHTAR KELİMELER

Okul öncesi eğitimi, öğretmen eğitimi, yaratıcı düşünme

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.