İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin ve Öğretmenlerinin Türkçe Dersine İlişkin Sordukları Soruların Yenilenmiş Bloom Taksonomisi Açısından Görünümü

Tolga Erdoğan

ÖZ

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin ve öğretmenlerinin Türkçe dersine ilişkin sordukları soruları yenilenmiş Bloom taksonomisi açısından incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yönteminin “durum çalışması” deseninden yararlanılmıştır. Araştırmaya, Trabzon ili merkez ilçesindeki beş farklı ilkokuldan toplam 242 dördüncü sınıf öğrencisi ve bu öğrencilerin sınıf öğretmenleri katılmıştır. Araştırmada öğrencilerin ve öğretmenlerin soru sorma becerilerini belirlemek için öyküleyici ve bilgilendirici birer metinle ilgili sorular hazırlamaları ve bu soruları yanıtlamaları istenmiştir. Öğrenci ve öğretmenlerin yazdıkları sorular yenilenmiş Bloom taksonomisine göre analiz edilerek bilişsel düzeyleri belirlenmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, Türkçe derslerinde soru sorma becerisiyle ilgili yaptıkları çalışmalara ve öğrencilerin soru sorma becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek için öğretmenlerle görüşmeler yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğrenci ve öğretmenlerin hazırladıkları soruların düşük bilişsel düzeyde olduğu ve öğretmenlerin soru sorma becerilerini geliştirmek için yeterli çalışmalar yapmadıkları görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ışığında, ilkokul Türkçe derslerinde öğrencilerin soru sorma becerilerinin geliştirilmesine ve sonraki araştırmalara yönelik öneriler getirilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Soru sorma becerisi, Türkçe dersi, Yenilenmiş Bloom taksonomisi


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7407

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.