Proje Temelli Yaklaşıma Dayalı Erken Müdahale Programının Üstün Yetenekli Çocukların Problem Çözme Becerisine Etkisi

Ahmet Bildiren, Tevhide Kargın

ÖZ

Bu araştırmada okul öncesi dönemde potansiyel üstün yetenekli çocuklara uygulanan erken müdahale programının çocukların problem becerilerine etkisi araştırılmıştır. Müdahale programı projeye dayalı yaklaşıma göre düzenlenmiştir. Okul öncesi dönemde potansiyel üstün yetenekli çocukları belirleyebilmek için İzmir ilinde dört farklı anaokulda tanılama çalışması yapılmıştır. Tanılama çalışmasında Aday Formu, Metropolitan Olgunluk Testi ve Renkli Progresif Matrisler Testi uygulanmıştır. Aday formu ile 114 çocuk, okul öncesi öğretmenleri tarafından aday gösterilmiştir. Aday gösterilen çocuklara Metropolitan Olgunluk Testi’nin sözel bölümü uygulanmış, 62 çocuk akran düzeyinin üstünde performans sergilemiştir. Daha sonra bu çocuklara Renkli Progresif Matrisler Testi uygulanmış ve test sonucunda 44 çocuk üstün performans göstermiştir. Tanılama sonrasında deney ve kontrol grupları oluşturulmuştur. Deney grubunda 12 hafta ve 48 saatten oluşan projeye dayalı müdahale programı uygulanmıştır. Program öncesinde ve sonrasında çocukların problem çözme becerilerin belirlenmesi için potansiyel üstün yetenekli çocuklara Problem Çözme Becerileri Ölçeği uygulanmıştır. Program sonrasında okul öncesi dönemde potansiyel üstün yetenekli çocukların problem çözme becerilerinin önemli düzeyde arttığı tespit edilmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Üstün yetenek, Tanılama, Erken müdahale programı


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2019.7360

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.