4-8. Sınıflarda Türk Öğrencilerin Bilgi Verici Metinlerde Akıcı Okuma ve Anlamaları

Kasım Yıldırım, Timothy Rasinski, Dudu Kaya

ÖZ

Bu çalışma 4-8. sınıf Türk öğrencilerinin bilgi verici metinlerde okuduğunu anlamaları üzerinde akıcı okumanın rolü hakkında bilgi vermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Her sınıf seviyesinden 100 öğrenci akıcı okuma, kelime tanıma otomatikliği ve prozodi ile sessiz okumada anlama ölçümlerine ilişkin iki değerlendirmeye katılmışlardır. Tüm sınıf seviyelerinde kelime tanıma otomatikliği anlamanın önemli bir yordayıcıs olarak bulunmuştur. Prozodi ise 4. ve 5. sınıflar hariç diğer tüm sınıf seviyelerinde anlamanın önemli bir yordayısı olarak görülmektedir. Regresyon analizleri 4. ve 5. sınıflar hariç diğer tüm sınıf seviyelerinde okuduğunu anlamanın yordanmsında otomatiklik ve prozodinin birlikte önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Akıcı okumanın okuduğunu anlamadaki yordayıcı büyüklüğü anlamadaki varyansın yaklaşık olarak dörtte birden dörtte üçe doğru artış göstermektedir. Elde edilen sonuçlar Türk öğrencileri için okuma öğretiminde yapılabilecek politika ve öğretimsel değişiklikler bağlamında tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Bilgi verici metin, Okuduğunu anlama, Akıcı okuma


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7318

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.