Anasınıfında Gürültü Düzeyi ve Kontrol Edilmesine Yönelik Eğitim Uygulamalarının Değerlendirilmesi: Eylem Araştırması

Mızrap Bulunuz, Deniz Ece Ovalı, Ayşegül İri Çıkrıkçı, Elfide Mutlu

ÖZ

Çocuklar, yetişkinlere göre gürültüye karşı daha fazla savunmasızdır. Çünkü onların akustik çevreyi seçme ve kontrol yetenekleri oldukça sınırlıdır. Günümüzde gürültülü kirliliğinin özellikle işitme duyusu ve dil gelişimini henüz tamamlanmamış olan çocukları çok daha olumsuz etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu araştırmanın amacı bir anasınıflarındaki gürültü düzeylerini tespit etmek ve gürültünün kontrol edilmesine yönelik eğitim uygulamalarını değerlendirmektir.  Araştırma bir anaokulunun anasınıfında 5-6 yaşlarında 23 öğrenci ile gerçekleştirilmiş bir eylem araştırmasıdır. Araştırmanın başlıca verileri desibel metre ile yapılan ölçümler, gözlemler ve görüşmelerden oluşmaktadır. İlk ölçümde anasınıfında ölçülen gürültü düzeyinin [83,79 dB(A)] standartların oldukça üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Anasınıfındaki gürültünün düşürülmesine yönelik eğitim uygulamaları sonunda desibel metre ile gürültü düzeyi [74,52 dB(A)] olarak tespit edilmiştir. Bu ölçümler gürültü düzeyinde yaklaşık 10 dB(A) azalma olduğunu göstermektedir. Görüşme ve gözlem sonuçları da sınıf öğretmeni ve öğrencilerde gürültü kirliliğine karşı bir farkındalık, duyarlılık, tutum ve bazı olumlu davranış değişikliklerin oluştuğunu göstermiştir. Bu bulgular ışığında okulda sükûnetli bir öğrenme ortamı oluşturmak için gürültü farkındalık ve duyarlılık eğitiminin anasınıfından başlayarak verilmesi önerilmektedir. Anasınıfında gürültü ve eğitim uygulamalarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması tartışılmıştır.

ANAHTAR KELİMELER

Öğrenme ortamları, Anaokulu, Gürültü kirliliği, Okulda gürültü kontrolü


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7215

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.