Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenciler için Temel Kavram Öğretimi Mobil Uygulama Tasarımı

Tolgay Karanfiller, Hüseyin Göksu, Kamil Yurtkan

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, özel eğitim gereksinimi duyan öğrencilere temel kavramları öğretmek ve öğretmene yardımcı olarak hizmet verecek bir mobil uygulama tasarlamaktır. Mobil cihazlar ve mobil cihazlara bağlı çeşitli uygulamalar son on yıl içerisinde hızlı bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bilim ve eğitimin tüm alanları bu gelişmelerden faydalanmıştır. Tasarlanan uygulamada, "basamaklandırılmış öğretim yöntemi" temel alınmıştır. Bu yöntem doğrultusunda, "miktar", "uzunluk", "genişlik" ve "büyüklük" gibi temel kavramların öğretimine yönelik materyaller geliştirilmiştir. Ayrıca, uygulama içerisinde öğretilen kavramlara göre nesnelerin sıralanmasına yardım edecek bölümler de yer almaktadır. Uygulamada, ilk önce bir öntestle öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyi belirlenmektedir. Öğretim öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine göre öğrenci kavramı öğrenince sonuçlandırılmaktadır. Uygulama, Android platformu üzerinde geliştirilmiştir. Tasarlanan mobil uygulama, iki farklı okulda test edilmiştir. Test sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde bu uygulamanın kullanılabilirliği gözlemlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Mobil cihaz, Teknoloji, Eğitim uygulaması, Öğrenme-öğretme süreçleri


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7146

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.