Pakistan’da Öğretmenlerin Algılarına Göre Müdürlerin Öğretimsel Liderliği, Okul Kültürü ve Okul Verimliliği Arasındaki İlişkiye Yönelik Öğretmenlerin Algısı

Niaz Ali

ÖZ

Pakistan’da devlet okullarında ortaya çıkan düşük performansın birçok nedeni arasında düşük liderlik seviyesi (Ali, Sharma ve Zaman, 2016) ve yetersiz eğitim bütçesi (Ministry of Finance [MOF], 2010) öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, Pakistan eğitim sisteminin kendi koşulları dahilinde geliştirilmesi ve okul verimliliğinin artırılmasına yönelik bir model önerisi sunulmuştur. Araştırma tasarımı, anket çalışmasıyla ve deney içermeyecek şekilde oluşturulmuştur. Veriler, 62 madde içeren bir veri toplama aracı kullanılarak, Pakistan’ın KP (Khyber Pakhtunkhwa) eyaletindeki Mardan bölgesinde ortaokullarda görev yapan 367 öğretmenin katılımıyla toplanmıştır. Belirlenen değişkenlerin mevcut düzeylerini ve değişkenler arasındaki ilişkileri bulmak için yapılan veri analizinde betimsel ve kestirimsel istatistikleri kapsayan farklı istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Analiz sonuçları, öğretimsel liderlik ve okul kültürü seviyesinin düşük, okul verimliliğinin ise orta seviyede olduğunu göstermiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı ve yüksek düzeyde ilişkiliolduğu ortaya çıkarılmıştır.  Bu bağlamda analiz sonuçları okul verimliliği ve okulların ekstra maliyet olmadan kendi koşullarıyla geliştirilmesini hedefleyen bu çalışmanın kavramsal modelinin evrilmesine olanak sağlamıştır. Çalışma sonuçları, eğitim liderleri tarafından geliştirilen okul kültürünün okul gelişimine ve verimliliğine hiçbir ekstra maliyet olmadan katkıda bulunabileceğine ilişkin kanıtlar sunmuştur.

ANAHTAR KELİMELER

Okul verimliliği, Öğretimsel liderlik, Okul kültürü, Pakistan’daki ortaokullar


DOI: http://dx.doi.org/10.15390/EB.2017.7088

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.