Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel ‐ Haenszel, Ki‐Kare ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması

Nuri Doğan, Tuncay Öğretmen

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, değişen madde fonksiyonunu (DMF) belirleme tekniklerinden ki‐ kare, Mantel–Haenszel ve lojistik regresyon tekniklerini karşılaştırarak uygulamada ortaya çıkan benzerlik veya farklılıklarını belirlemektir. Çalışma, 2003 yılında Ortaöğretim Kurumları Seçme ve Yerleştirme Sınavı’na (OKÖSYS) katılan yaklaşık 600.000 öğrenci arasından yansız olarak seçilen 3345 öğrenciden oluşan bir örneklem üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın verileri, OKÖSYS fen bilgisi alt testine öğrencilerin verdiği yanıtlardan oluşmaktadır. Değişen madde fonksiyonu analizi sadece cinsiyet grupları üzerinde yürütülmüştür. Araştırmanın sonuçları, söz konusu tekniklerin bazı açılardan birbirlerine göre benzerlik ve farklılıklar sağladığını göstermiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Değişen madde fonksiyonu, Ki‐kare, Mantel–Haenszel, lojistik regres‐ yon

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.