Türkiye’deki İngilizce Öğretmen Adaylarının Uygulama Dersinde Yaşadıkları Endişe ve Kaygılar

Mehmet Çelik

ÖZ

Öğretmen yetiştiren kurumların, öğretmenlik uygulamasında ortaya çıkabilecek endişe ve kaygıları tespit etmeleri, bu kaygıların azaltılması ve uygulamanın etkili ve yararlı olması bakımından gereklidir. Bu çalışma, 133 uygulama öğrencisinin yaşadığı endişe ve kaygıları inceler. Öğrencilerin muhtemelen tecrübe edebileceği endişe ve kaygı alanlarını saptamayı hedefleyen 40 maddelik bir anket uygulanmıştır. Potansiyel huzursuzluk alanları, altı başlık altında incelemeye tabi tutulmuştur: Kişisel, iletişimsel, değerlendirme, dış kaynaklı, ders hazırlığı ve öğretim. Sonuçlar, huzursuzluk kaynağı olabilecek alanların yaklaşık yarısının orta seviyede gerçekleştiği, kişisel etkenlerin en yüksek kaygı ve huzursuzluğun kaynağı olduğunu ve değerlendirme ile ilgili olan alanın en düşük düzeyde huzursuzluk doğurduğunu ortaya koyar.

ANAHTAR KELİMELER

Öğretmenlik uygulaması, endişe, kaygı, öğretmen eğitimi

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.