Örgütsel Vatandaşlık ve Örgütsel Adalet Ölçeklerinin Türkçeye Uyarlanması

Murat Taştan, Kürşad Yılmaz

ÖZ

Bu çalışma, Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği ve Örgütsel Adalet Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yaparak, Türkiye koşullarına uygunluğunu saptamak amacıyla yapılmıştır. Temel olarak okullardaki örgütsel vatandaşlık ve örgütsel adalet ile ilgili görüşleri belirlemek amacıyla hazırlanan ölçeklerin orijinali Wayne K. Hoy tarafından geliştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışması için beş farklı İngilizce öğretmeninin görüşü alınmıştır. Geçerlik ve güvenirlik çalışması için ise, Ankara il merkezindeki ilköğretim okullarında görev yapan 189 öğretmen üzerinde uygulama yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeklerin Türkiye koşullarında kullanılabilecek, geçerli ve güvenilir ölçekler olduğu belirlenmiştir.

ANAHTAR KELİMELER

Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği, Örgütsel Adalet Ölçeği, Türkiye

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.