Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Yeterli Bir İngiliz Dili Öğretmeni

Arda Arıkan, Duygu Taşer, H. Sezgi Saraç-Süzer

ÖZ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki hazırlık okullarında İngilizce öğrenim görmekte olan üniversite düzeyindeki öğrencilerin, yeterli bir öğretmeni nasıl tanımladıklarını ortaya koymaktır. Çalışmada, daha önce Yu-Hsin (1999) tarafından hazırlanmış olan ve araştırmacılar tarafından uyarlanmış bulunan anket, iki devlet üniversitesinde öğrenim gören 100 öğrenciye uygulanmış ve ayrıca öğrencilerden yazılı olarak da etkili bir İngilizce öğretmeninde olan özellikler hakkındaki görüşleri alınmıştır. Sonuçlar, etkili bir öğretmenin arkadaşça bir yaklaşıma sahip, genç, istekli, yaratıcı ve esprili olması gerektiğini gösterirken, cinsiyetin önemli olmadığını gösterir niteliktedir. Ayrıca, öğretmenin Türkçeyi anadili olarak konuşan ama hedef dilde yetkin, eğitimsel oyunları oynayan, dilbilgisini etkin bir şekilde öğreten ve öğretirken gerçek yaşam durumlarını kullanan ve düzgün sesletime sahip bireyler olması beklenmektedir.

ANAHTAR KELİMELER

Yeterli öğretmen, kalite, yabancı dil, İDÖ

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.