Okul Öncesi Düzeydeki Üstün Zekâlı Çocuklara Uygulanacak Farklılaşmış Program

Ümit Davaslıgil

ÖZ

Artık günümüzde eğitimin amacı diğer -kuşakların yaptığını yineleyen bireyler yetiştirmek değil, kendilerine sunulan herşeyi olduğu gibi kabul etmeyip, incelemeyi tercih eden ve sorunlara yeni ve yaratıcı çözümler bulabilen bireyler yetiştirmektir. Bunun gerçekleşmesi ise, yeni öğretim yöntemi ve eğitim programlarının uygulanması koşuluna bağlıdır. Üstün zeka ve yetenekli öğrencilerin eğitiminin söz konusu olduğu durumlarda bu koşul daha da önem kazanır, çünkü üstün çocuklar nüfusun kendine özgü özellikleri olan bir kesimidir. Bu özellikleri, uygulanacak eğitim programının normallerinkinden farklı nitelikte olmasını zorunlu kılar. Bu farklılık aynı deneyimlerden daha fazia sağlamanın veya normal eğitim programını zenginleştirmenin, ya da hızlı geçmenin ötesinde bir şeydir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.