Bilim Adamı ve Bilim

Mehmet Sıraç İnan

ÖZ

Bilim ve teknik alanında yüzyıllardır süren çalışmalar ve insanların doğa üzerinde giderek daha çok güç sahibi olması, yaşam koşullarını olumlu yönde etkilediği gibi, tüm dünyanın çehresini de değiştirmiştir. 20.yy'a girildiğinde ise yaşanan iki büyük savaş, bilim ve teknolojinin insan yaşamını her zaman olumlu yönde etkilemeyeceği gerçeğini ortaya koymuştur. Atomun parçalanabilirliğinin bulunması, yüzyılımızın bundan sonraki gelişimini belirleyen en önemli olaydır denebilir. Böylelikle insanlığı tümüyle tehdit edici nitelik kazanan bu buluş, belki de ilk kez, insanların bilim ve teknolojinin ulaştığı boyutlara kuşkuyla yaklaşmasına neden olmuştur. İnsanların geliştirdiği teknoloji iki savaşta silah olarak insan yaşamını tehdit etmiş, hele atom bombası örneğinde ulaşabileceği tehlikeli boyutların en acı örneğini vermiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.