Başlangıcından Bugüne Türk Resmi Dökümanlarında Rehberlik Kavramı ve Anlayışı :Bir İnceleme

Süleyman Doğan

ÖZ

Bu yazıda, başlangıcından bugüne Milli Eğitim Öğretim Programları, Milli Eğitim Şuraları, Milli Eğitim Kanun ve Yönetmelikleri ile Beş Yıllık Kalkınma Planları ve benzeri resmi kuruluşların dokümanlarında yer alan rehberlik kavram ve anlayışı, çağdaş rehberlik yaklaşım ve anlayışı çerçevesinde başlıklar halinde ele alınarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.