Zihinsel Özürlü Çocukların Eğitiminde Bütünleştirme Yöntemi (Amacı, Türleri, Gerektirdiği Koşullar)

Ali Civelek

ÖZ

Her insan belirli bir biçimde işleyen fiziki bir yapı ile dünyaya gelse de bu yapı, nitelikleri yönünden birbirinden farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar olumsuzlukları içerdiği zaman özürleri oluşturur.Özür, bireyin yaşına, cinsiyetine ve içinde yaşadığı toplumun sosyo-kültürel etmenlerine bağlı olarak üstlenmesi gereken rolleri, birtakım yetersizlikler yüzünden gereği gibi oynayamaması halidir (Özsoy, 1989, s. 177).

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.