Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Alanında Karşılaşılan Sorunlar

Ahmet Duman

ÖZ

Her örgüt bir gereksinimden doğar ve kurulurken göz önünde bulundurulan etkenler çevrenin o andaki koşullarıdır. Bu koşulların (toplumsal, ekonomik ve kültürel) hızla değişmesi örgütün girdilerini ve çıktılarını etkilemektedir. Bu etkilerin bazıları örgütün çalışmasını kolaylaştırırken bazıları da zorlaştırmaktadır. İşte örgüt açısından sorun örgütün amaçlarını gerçekleştirmesini durduran, yavaşlatan veya saptıran engeldir. (Başaran 1989, s. 214)

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.