Halk Eğitimi Merkezleri Etkinlikleri Yönetimi

Meral Tekin

ÖZ

Son yıllarda halk eğitimi, toplumdaki öneminin giderek artmasına koşut olarak, önemli bir araştırma alanı olarak kabul görmeye başladı. Aşağıda halk eğitimi merkezleri etkinliklerinin düzenlenmesi ve yürütülmesinde başvurulan uygulamalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bir durum saptaması yapmayı ve bu doğrultuda öneriler getirmeyi amaçlayan " Halk Eğitimi Merkezleri Etkinliklerinin Yönetimi" konulu araştırma (Tekin, 1990) özetlenerek sunulmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.