Anadolu Liseleri

Bekir Özgen

ÖZ

Her eğitim kurumu, toplumsal gereksinimlerin ürünü olarak ortaya çıkar. Bir eğitim örgütünün ülke eğitim sistemindeki yerinin belirlenebilmesi de, bu kurumun hangi gereksinimlerden doğduğunu, hangi temel üzerine oturduğunu bilmekle olanaklıdır. Çünkü hiçbir toplumsal kurum, özellikle bir eğitim kurumu, bir zorunluluk olmadan; amacı, izlencesi, öngörülen bir hizmet ölçüsü saptanmadan toplumsallaşamaz.Günümüzdeki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hızı, kitle haberleşme araçlarının yaygınlığı ve uluslararası turizmin ulaştığı boyutlar; uluslararası tecimsel (ticari) ve kültürel ilişkilere yeni yaklaşımlar katmıştır. Artık uluslararası ilişkilerin sürdürülebilmesi, en az birkaç yabancı dilin anlaşma aracı olarak kullanılmasını gündeme getirmiştir. Yabancı dil öğretmenin ağırlık noktası örgün eğitimdedir; bu da genelde, ortaöğretim aşamasında verilmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.