Eğitim Politikası

Nejla Tural, Kasım Karakütük

ÖZ

Bu çalışmada eğitim politikası kavramsal düzeyde incelenecek, bu çerçevede ülkemizde eğitim politikasını oluşturmada etkili olan organlar değerlendirilecektir. Böyle bir çalışmanın başlangıç noktasını, eğitim sistemimizin bir politikası olup olmadığı konusunda süregelen tartışmalar olmuştur. Eğitim sisteminin amaçlarını gerçekleştirme düzeyinin oldukça düşük olduğu çeşitli yazarlarca dile getirilmekte, eğitim sistemine ilişkin eleştiriler sürmektedir. Örgütün amaçlarına ulaşmasında politikanın rehber olması gerekirken bunu başaramaması, politika kavramının yeniden irdelenmesini gerektirmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.