Eğitimde Nitelik Geliştirmede İşbirliğine Dayalı Öğrenme İle Tam Öğrenmenin Yeri ve Önemi

Özcan Demirel

ÖZ

Eğitimde nitelik geliştirme çalışmalarında öncelik pahalı araç ve gereçlere verilmekte, öğrenme-öğretme sürecinin odağında yer alan öğrenci ikinci planda yer almaktadır. Bunun yanı sıra eğitim programlarının niteliğinden çok ders kitabının niteliği ön plana geçmektedir. Eğitimde nicelik niteliktir anlayışı giderek ağırlık kazanmakta, söz gelimi 50 kişilik sınıfta 35 kişinin sınıfı geçmesi nitelik özelliğinden çok nicelik özelliği ile önem kazanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.