Bilgisayar Destekli Öğrenmeye Yönelik Tutum Ölçeği

Petek Aşkar, Hülya Yavuz, Metin Köksal

ÖZ

Bilgisayarların okullarda öğrenme ve öğretme amacı ile kullanılmaya başlanması ile birlikte, bu sürecin değerlendirilmesi gereği de ortaya çıkmaktadır. Yeni bir yöntemin değerlendirme işlemi çok yönlü araştırmaları gerektirmektedir. Değerlendirme sonuçlarının sağlıklı olabilmesi ve ipuçları verebilmesi için de güvenirliği ve geçerliği kanıtlanmış ölçme araçlarına gereksinim vardır. Bu çalışmada, öğrencilerin duyuşsal özelliklerine ilişkin olarak kullanılabilecek bir tutum ölçeği geliştirilmiştir. Öğrencilerin bilgisayar destekli öğrenmeye yönelik tutumlarının, bilgisayarın bir eğitim teknolojisi olarak başarısında önemli bir yeri olduğu birçok araştırmacı tarafından ortaya konmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.