Çağdaş Yükseköğretim:Önemi,Sorumlulukları,Planlı Değişim ve Yönetim

Tokay Gedikoğlu

ÖZ

Yükseköğretim kurumlarının çağdaş toplum içerisindeki rolleri her geçen gün biraz daha artmakta ve önemleri tüm dünyada daha çok anlaşılmaktadır. Gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, üniversitelerden çok şey beklemekte ve geleceklerine yükseköğretim kurumlarının yön vereceğine inanmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.