Yükseköğretimde Matematik ve Matematik Öğretmenliği Programlarına Yerleştirilen Öğrencilerin Tercih Durumları

Aynur Özdaş

ÖZ

Planlı kültürlenme süreci olana eğitim, ''bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla veya kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir'' şeklinde ifade edilebilir. Bireyin davranışlarında oluşturulan bu değişmelerin sonucunda tüm toplumun kalkınmasını da sağlayan bir araçtır. Ancak, planlı bir şekilde gerçekleştirilen eğitimle, toplumu geri kalmışlıktan kurtarıp, çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak yeterli sayı ve nitelikte insangücünün yetiştirilmesi mümkün olacaktır. Kaya'nın da belirttiği gibi ''örgütlenmiş bütün toplumsal faaliyetler içinde eğitim, insanın mutlak olarak en önemli olduğu alandır. Eğitimde en önemli olan insan unsuru ise öğretmendir''. O halde bu süreç içerisinde öğretmenin görev ve katkılarının önemi tartışılmaz bir olgudur.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.