Toplumsal İşbölümü

Turan Genç

ÖZ

İnsan, bilinç, idrak ve irade sahibi bir varlık olarak, evreni anlama, doğal olayları ve çevreyi kavrama yeteneğine sahiptir. Bu özellikleriyle, güvenli, mutlu ve refah içinde yaşamak, maddi ve manevi varlığını geliştirmek ister. Bunun için toplumsal yaşam biçimlerini ve kültürü oluşturmuştur. Toplumsal yaşam, insanlar arasında çeşitli ve sayısız ilişkileri içerir. İnsanın, toplumun değer ve inançlarını benimseyerek oluşup geliştiği, yani toplumsallaştığı, bu anlamda insanın, ''biyo-kültürel ve sosyal bir varlık ''olduğu bilinmektedir. Böylece ''insan, bir yandan bilinçli olarak toplumsal sözleşmeye katılırken, öte yandan kişisel çabalarını örgütsel amaçlara yönelterek aynı anda kendi amaçlarını da gerçekleştirebileceğini''düşünmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.