Üst Yöneticilerin Hizmet İçi Eğitime İlişkin Tutumları

Ş. Şule Açıkalın

ÖZ

Çalışma alanları, sektörleri ne olursa olsun örgütlerin tüm başarı ve başarısızlıkları yöneticileri ile ilişkilendirilir, onlara maledilir. Gerçekte de örgüt yapısının etkili olarak işletilmesi, ılımlı bir örgüt havasının oluşturulması, iç dinamiklerin dengelenmesi, amaçlanan hedeflere ulaşılması özetle örgütlerin verimliliği ve başarısı üst yöneticiye, onun görevlerini etkili biçimde gerçekleştirmesine bağlıdır. Üst yöneticinin kişiliği, yönetsel yeterlikleri, görevlerin gerçekleştirilmesinin, verimliliğin ve başarının değişkenleridir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.