Çevre Duyarlılığı Eğitiminde Bilişsel Yaklaşım: Çocuk ve Temel Çevre Özellikleri

Ömür Türksoy

ÖZ

Bu yazının amacı, hem çevre duyarlılığı kavramını, hem de çevre duyarlılığının sistemli eğitim faaliyeti içinde nasıl kapsanabileceği, çocuklara bu kavramın hangi yöntemlerle kazandırabileceği konusunu çevresel psikolojinin kavram ve yaklaşımları çerçevesinde tartışmaktadır. Çocuğun çevresine karşı duyarlı olabilmesi, onu tanıması, bilmesi ve kendi varlığı ile ilişkilendirmesiyle olanaklıdır. Bu nedenle bildiri konusu iki boyutta irdelenecektir: 1. Çocuğun algılamayı ve kendini mekanlar- nesnelerle ilişkilendirmeyi öğrenme süreci, 2. Bilme sürecinin gelişiminde çevrenin etkisi, kavratılması gereken başlıca özellikleri.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.