Kalkınma-İnsangücü ve Eğitim

Nurgün Ersan

ÖZ

Eğitimin, kalkınmanın etkili bir etkeni olarak, çeşitli rolleri vardır. Eğitim, özellikle ekonominin her kesiminde farklı düzeylerde sermaye, teknoloji, hizmeter ve yönetimi düzenleyecek ve yürütecek becerili insangücünü hazırlamakta ve yetiştirmekte en etkin işlevleri üstlenir. Eğitimle geliştirilen insangücü, yöntem ve deneyimler yolu ile bilginin kuramsal ve uygulamalı alanlardaki artışını kolaylaştırmakta, insanları bilinçlendirmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.