Eğitim İhtiyacı Kavramı: Seçilmiş Literatürün Bir Analizi

Nur Güner

ÖZ

Bu çalışma, yetişkin eğitimi literatüründe kullanılan ihtiyaç kavramını ortaya çıkarmak ve araştırmacılar için kullanılırlığını saptamak için yapılmıştır. Bu çalışmada şu konular ortaya atılmakta ve tartışılmaktadır: ihtiyacı tam olarak algılayabilecek insanlar ve sistemlerle ihtiyaç tanımı arasındaki ilişki, ihtiyaçların yer değiştirmesi problemi ve kurumların felsefesiyle ihtiyaçlar arasındaki kritik ilişki. Çalışma; ihtiyaç saptaması literatüründe felsefi ve normatif konularla birlikte teknoloji üzerinde de durmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.