İş Doyumunun Çağdaş Eğitim Denetimindeki Yeri ve Önemi

Vehbi Çelik

ÖZ

Örgütler belli bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen işgörenlerden oluşur. Her örgüt yaşamını sürdürmek ve etkili olmak ister. Örgütsel etkililik amacın istenen düzeyde gerçekleştirilmesidir. Örgütün yaşamını sürdürebilmesi amacın en üst düzeyde gerçekleştirilmesine ve örgütsel amacı gerçekleştirmeye çalışan işgörenlerin işten doyumlarına bağlıdır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.