Öğretmenlerin Değerlendirilmesi

Hüseyin Başar

ÖZ

Kurumların amaçlarına ulaşma çabalarını sürdürebilmeleri, yer, bina, hammadde, enerji, sermeye, araç gereç, teknoloji, insan başlıkları altında toplanabilecek bazı olanaklara sahip olmalarını gerekli kılar. Bunların ağırlıkları ve önemleri kurum türüne göre değişir. Özellikle eğitim kurumlarında insan öğesinin ağırlığı ve vazgeçilmezliği belirgin olarak görülür. Bu sonuç insan öğesinin geliştirilmesinin örgüt açısından taşıdığı değeri ortaya koyar.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.