Özel Okulların Eğitim Sistemimiz İçindeki Yeri ve Önemi

Ömer Peker

ÖZ

Eğitim, bireyin davranışında istendik değişme meydana getirme sürecidir. Bu yolla da toplumu etkileme çağdaşlaştırma, eğitimin amaçlarından en önemlisidir. Eğitim yoluyla toplumun bir değişme süreci içine sokulması ve insan yaşantısının iyileştirilmesi gelişmekte olan ülkelerin ana hedefi olmaktadır. Kalkınma kavramı ile de belirtilen 'bu süreç «yalnız ekonomik büyüme değil, toplumsal yaşamın her kesimindeki olumsuz koşulların değiştirilmesi ve yenileştirilmesi» biçiminde düşünülmektedir.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.