Fırat Havzası Kalkınmasıyla İnsan Unsuru

Mahmut Tezcan

ÖZ

Fırat Havzası, ülkemizin Doğu Anadolu yöresini kapsayan ve kalkınma açısından öncelikli bir bölgedir. Bu nedenle bu yörede hızlı kalkınma projeleri yürürlüğe konmuştur. Bilindiği gibi GAP, bağımsız bir proje olmayıp, yörede tasarlanan sulama ve enerji amaçlı 13 adet projeden oluşmaktadır. Bunlardan 7’si Fırat, 6'sı ise Dicle havzasında bulunmaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.