Üniversite: Bir Araştırmacı Topluluğu

Mahmut Adem, Talat Akaslan

ÖZ

XIX. yüzyılın ilk on yılında Almanya'da üniversite kurumu, başta Kante, Fichte, Sehellig ve Schleiermacher olmak üzere birçok filozof pek benzeri olmayan bir düşünce konusu olma ayrıcalığına sahip olmuştur. 1810 yılında Berlin Üniversitesi'nin kurulması, yeni bir görüşe göre, eşsiz insan 1 W.VonHumboldt'a "çağdaş bilimin tüm kavramlarının temelinde yer alan" bir üniversite anlayışını ortaya koyma fırsatını veriyordu. Bu düşünsel geleneğin en tanınmış çağdaş temsilcisi, 1923 yılından 1961 yılına kadar belli aralıklarla "üniversite düşüncesinin” somut yüzünü yenileştiren Kal Jaspers'tir. Jaspers'in görüş açısının tıpatıp bir özeti olmamakla birlikte bundan sonraki sayfalar onun yapıtına dayanmakta ve onun kimi temel yönlendirmelerini yansıtmayı ummaktadır.

Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.